Inzet zzp-chauffeur toegestaan?

Bij vervoer van goederen in opdracht van derden tegen vergoeding (beroepsgoederenvervoer) is een Eurovergunning noodzakelijk en daarmee de inzet van een zzp-chauffeur niet mogelijk. Op deze regel gelden de volgende vrijstellingen waarbij de inzet van een zzp-chauffeur wél mogelijk is. Wanneer uw vervoer aan de voorwaarden van vrijstelling voldoet, ben ik u graag van dienst.

In Nederland is een Eurovergunning of een binnenlandse vergunning niet nodig bij:

 • eigen vervoer
 • vervoer in voertuigen met een beperkt laadvermogen
 • vervoer van bepaalde afvalstoffen
 • het reinigen van wegen
 • gladheidsbestrijding
 • vervoer van landbouwproducten
 • verspreiding van drukwerk
 • vervoer van defecte voertuigen
 • vervoer van betonmortelspecie
 • postvervoer

Internationaal is een Eurovergunning niet nodig bij:

 • eigen vervoer
 • vervoer in voertuigen met een beperkt toegestaan gewicht of beperkt laadvermogen
 • vervoer van beschadigde of onklare voertuigen
 • postvervoer
 • vervoer van eerste hulpgoederen bij natuurrampen

Toelichting eigen vervoer

 • De vergunning voor beroepsvervoer (Eurovergunning of binnenlandse vergunning) is niet nodig bij eigen vervoer in Nederland en de overige lidstaten van de EU. Concernvervoer wordt binnen Nederland als eigen vervoer aangemerkt; in het buitenland wordt het als beroepsvervoer beoordeeld en is een Eurovergunning noodzakelijk.
 • In het buitenland kunnen de volgende eisen worden gesteld aan eigen vervoer: de vervoerde goederen moeten eigendom zijn van de onderneming of door haar zijn verkocht of gekocht, verhuurd of gehuurd, voortgebracht, gedolven, bewerkt of hersteld. De goederen moeten naar het bedrijf worden gebracht of van het bedrijf worden weggebracht of worden verplaatst binnen het bedrijf of daarbuiten voor eigen behoefte. De gebruikte voertuigen moeten door eigen personeel van het bedrijf worden bestuurd. De voertuigen moeten eigendom zijn van het bedrijf of op krediet zijn gekocht, of gehuurd, (deze eis geldt niet voor een tijdelijk vervangend voertuig). Het vervoer mag slechts een secondaire bedrijvigheid zijn in het kader van de algemene werkzaamheden van het bedrijf. Niet in ieder land hoeft aan alle eisen te worden voldaan; meer hierover staat in de landeninformatie bij Wegvervoer internationaal.

Toelichting afvalstoffen

 • De vergunning voor beroepsvervoer (Eurovergunning ) is in Nederland niet nodig bij vervoer bij de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen die vrijkomen uit percelen waar zodanige stoffen geregeld in particuliere huishoudens ontstaan. Vervoer van afval van bedrijven en van huishoudelijk afval van een inzamelpunt naar de vuilstort is wel aan een vergunning gebonden. Bij de verwijdering van afvalstoffen die vrijkomen bij de uitvoering van reinigingswerkzaamheden door of in opdracht van gemeentelijke diensten. Met bijzonder voor deze doelen ingerichte of uitgeruste vrachtauto’s van beer en kolkafval en van destructiemateriaal.
 • Bij internationaal vervoer is een vergunning voor beroepsvervoer (Eurovergunning) noodzakelijk.

Toelichting reinigen van wegen

 • De vergunning voor beroepsgoederenvervoer (Eurovergunning) is in Nederland niet nodig bij vervoer van spoel- en sproeiwater voor het reinigen van de openbare weg met bijzonder voor dit doel ingerichte of uitgeruste vrachtauto’s. Bij internationaal vervoer is een vergunning voor beroepsgoederenvervoer (Eurovergunning) noodzakelijk.

Toelichting gladheidsbestrijding

 • De vergunning voor beroepsgoederenvervoer (Eurovergunning ) is in Nederland niet nodig bij vervoer van zand en chemicaliën voor de bestrijding van gladheid van wegen met bijzonder voor dit doel ingerichte of uitgeruste vrachtauto’s. Ook de verkeerswetgeving bevat enkele uitzonderingen die van kracht zijn bij gladheidbestrijding. Bij internationaal vervoer is een vergunning voor beroepsgoederenvervoer (Eurovergunning) noodzakelijk.

Toelichting landbouwproducten

 • De vergunning voor beroepsgoederenvervoer (Eurovergunning is in Nederland niet nodig bij vervoer van landbouwproducten of van goederen die worden gebruikt bij landbouwwerkzaamheden, met een vrachtauto met aanhangwagen of met een landbouwtractor en daaraan gekoppelde aanhangwagens dat: plaatsvindt rechtstreeks ten behoeve van een landbouwbedrijf
  onmiddellijk vooraf gaat aan of volgt op, en in direct verband staat met de uitvoering van landbouwwerkzaamheden (vervoer door een loonwerker of bij boerenburenhulp). Ook het vervoer door een landbouwer voor zijn eigen landbouwbedrijf is vrijgesteld. Deze vermelding in de wetgeving lijkt wat overbodig omdat voor eigen vervoer geen vergunning nodig is.
 • Met ‘landbouw’ worden gelijkgesteld: akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, fruitteelt, tuinbouw (waaronder begrepen het kweken van bomen, bloemen en bloembollen), de teelt van griendhout en elke soortgelijke vorm van bodemcultuur.
 • Bij internationaal vervoer is een vergunning voor beroepsgoederenvervoer (Eurovergunning) noodzakelijk.

Toelichting vervoer voertuigen

 • De vergunning voor beroepsgoederenvervoer (Eurovergunning) is in Nederland niet nodig bij vervoer: naar of binnen Nederland van voertuigen en toebehoren die hun bestemming niet kunnen bereiken door pech, een ongeluk of het uitvallen van de bestuurder. Binnen Nederland van in beslag genomen voertuigen, met speciaal daarvoor ingerichte vrachtauto’s met een laadvermogen van niet meer dan 3.500 kg en speciaal daarvoor ingerichte aanhangwagens met een laadvermogen van niet meer dan 1.500 kg, in opdracht van organisaties die zich op grond van polisvoorwaarden of lidmaatschap verbonden hebben tot hulpverlening of in opdracht van Nederlandse overheidsinstanties.
 • Internationaal is een vergunning voor beroepsgoederenvervoer (Eurovergunning) niet nodig voor het vervoer van beschadigde of onklare voertuigen. Deze vrijstelling is niet aan een laadvermogen van de voertuigen gebonden. De vrijstelling geldt niet bij het uitvallen van de chauffeur waarbij het voertuig niet beschadigd of onklaar is geraakt.

Toelichting betonmortel

 • De vergunning voor beroepsgoederenvervoer (Eurovergunning is niet nodig bij vervoer binnen Nederland van betonmortelspecie met speciaal daarvoor ingerichte vrachtauto’s (betonmixers) van de betonmortelfabriek naar bouwprojecten in aanbouw.
 • Bij internationaal vervoer is een vergunning voor beroepsvervoer (Eurovergunning) noodzakelijk.

Toelichting postvervoer

 • De vergunning voor beroepsvervoer is binnen en buiten Nederland niet nodig bij postvervoer in het kader van een openbare dienstregeling.

Toelichting hulpgoederen

 • Internationaal is een vergunning voor beroepsgoederenvervoer (Eurovergunning) niet nodig bij vervoer van geneesmiddelen, medische apparaten en uitrusting, alsmede van andere artikelen die nodig zijn voor eerstehulpverlening, met name in geval van natuurrampen.
 • Nationaal is dit vervoer aan een vergunning voor beroepsgoederenvervoer (Eurovergunning ) gebonden.

Bron: www.evofenedex.nl